Despre noi

 logo

Forma se exprima prin dans, (…) dansul timpului etern vibreaza in fiecare atom al universului – Rabindranath Tagore

Liceul de Coregrafie “Floria Capsali” este o instituţie de învăţământ artistic, care de-a lungul timpului a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea dansului şi a baletului românesc. 

Existenţa acestui liceu este strâns legată de cultivarea: 

 • efortului corpului pentru atingerea formei estetice
 • elanului spiritului către ordine şi adevăr
 • înnobilarea sufletului şi antrenarea acestuia către spiritualitate
 • integrarea în comunitate şi responsabilitatea faţă de alte entităţi culturale

Liceul de Coregrafie funcţionează pe baza unui plan de învăţământ structurat pe două direcţii:

 • cursuri de cultură generală similare programei tuturor liceelor de profil umanist 
 •  cursuri de specialitate, concepute să asigure pregătirea profesională a viitorilor artişti dansatori   – cursuri de dans clasic, dans contemporan, dans românesc, dans de caracter, repertoriu individual şi de ansamblu, ritmică, duet, istoria baletului, metodologia dansului clasic, studiu pian.
 • clasele V-VIII funcționează după programa şcolară similara cu programa învățământului de masă.
 • grupa de dans contemporan intensiv pentru anii terminali de liceu, formează şi modelează tehnica elevilor valorificând şi conştientizând explorarea propriului corp începuta în urmă cu 6-7 ani.

Prezenţa Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali” la Olimpiade şi Concursuri  de Balet Naţionale şi Internaţionale a fost încununată cu cele mai înalte premii şi diplome. De asemenea, absolvenţii liceului sunt angajaţi prin concurs, fie la Opera Naţională Bucureşti sau la alte Teatre Naţionale şi Internaţionale. Datorită calităţii învăţământului coregrafic românesc, elevii beneficiază de burse la şcoli de balet de renume mondial. Alternativa elevilor Liceului de Coregrafie “Floria Capsali ” este de a urma cursurile coregrafice de învatamant superior, din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti.            

În mod curent, Liceul de Coregrafie, participă la diferite schimburi culturale cu şcoli similare din Franta, Ungaria, Spania, Cehia, Italia.

În această şcoală, s-au format mari nume ale dansului romanesc, pedagogi, coregrafi şi balerini de valoare internaţională. Printre aceştia îi amintim pe: Oleg Danovski, Vasile Marcu, Gelu Barbu (Gran Canaria), Stere Popescu, Tilde Urseanu, Irinel Liciu, Gabriel Popescu, Alexa Mezincescu, Sergiu Stefanschi, Ileana Iliescu, Miriam Răducanu, Gheorghe Iancu, Gigi Căciuleanu, Magdalena Popa, Amatto Checiulescu, Cristina Hamel, Maria Postelnicu, Adrian Gheorghiu, Paul Maiorescu, Aglaia Gheorghe, Pavel Rotaru, Ioan Tugearu, Rosemarine Bot Stocec, Ruxandra Racovitza, Magdalena Rovinescu, Pavel Rotaru, Ion Tugearu, Adina Cezar (director al fostei Companii de dans contemporan CONTEMP), Rodica Boangiu,  Adriana Martis, Cristian Craciun, Anca Mandrescu, Sergiu Anghel  (director al fostei Companii de dans contemporan ORION), Raluca Ianegic, Vivi Sandulescu, Liliana Iorgulescu, Stefan Banica, Cristian Crăciun, Tiberiu Almosnino, Doina Axinte, Cristina Teodorescu, Carmen Langa/Anghelus si Gheorghe Anghelus, Beatrice Rancea, Mihai Babuşka, George Postenicu, Anne Marie Vretos, Florin Mateescu, Petruta Almosnino, Gabriel si Cristina Opincaru, Florica Stanescu, Rodica Fiastru, Ingrid Lupescu, Laurenţiu Guinea, Catalin Caracas, Mirela Simniceanu, Gabriela Mocanu, George Mocanu, Catalina Dumitru, Doina Botis, Ovidiu Dragoman, Şoimita Lupu, Simona Somacescu, Corina Dumitrescu, Alma Muntenu, Mihai Mihalcea, Florin Fieroiu, Vava Ștefănescu, Madalina Slateanu, Eduard Gabia, Ioana Macarie, Ioana Marchidan, Manuel Pelmus, Eduard Gabia, Andreea Capitanescu, Bogdana Anna Liceica, Daria Stanciulescu , Virgil Ciocoiu, Oana Badanoiu-Vuluta, Răzvan Mazilu, Bogdan Nicula (p.m.), Monica Fotescu Uta, Cristina Uta, Monica Petrica, Alex Fotescu, Alexandru Denes, Mihaela Soare, Andra Ionete, Madalina Dan, Romulus Neagu, Constantin Georgescu, Eduard Taranu, Oana Radu, Laura Blica-Toader, Vlad Toader, Calin Radulescu, Lena Radulescu, Ovidiu Matei Iancu, Oana Babuska, Gabriela Popovici, Vanda Stefanescu, Robert Enache, Cristina Dijmaru, Bogdan Canila, Valentin Stoica,  Antonel Oprescu, Magdalena Radulescu-Tomulescu, Gabriel Luca, Ruxandra Cioata, Razvan Marinescu, Camelia Soare, Georgiana Stroe, Ileana Sora, Cristina Mitu, Cleopatra Andarache, Beatrice Serbanescu, Adina Tudor, Vicentiu Popescu, Mircea Ionita, Lorena Negrea, Bianca Stoicheciu, Liliana Nica, Cosmina Sobota, Mihai Mezei, Madalina Stoica, Irinel Manolovici, Clarisa Cristea, Oana Cojocaru, Andrei Cozlac, Tudor Moldoveanu, Daria Stanciulescu, Eugen Dobrescu, Marina Minoiu, Miruna Miciu, Andrei Iliescu, Dragos Mihalcea, Alice Minoiu, Ionut Arteni, Francesca Velicu, Ana Maria Gergely, Diana Cristescu, Francesca Baciu, Razvan Cacoveanu, Raluca Ciocoiu, Ionut Dinita, Diana Gal, Marina Gaspar, Cristian Gidoi, Alexandra Gavrilescu,  Andreea Hosszu, Monica Iamandi, Razvan Cacoveanu, Catalina Iliescu, Adrian Ionescu, Mircea Ionita, Raluca Jercea, Adina Manda, Marina Gaspar, Teodora Karpatti, Raducu Milea, Raul Oprea, Florentina Raducu, Alina Stefanescu, Corina Tudosanu, Narcis Nicolae, Dana Boteanu, Gloria Barbu, Adrian Ionescu, Maria Isabela Maciuca, Bogdan Radacina, Maria Savastre, Andreea Valean, Sofia Sitaru Onofrei si multi altii.

                                                       

 • Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curiculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează selecția profesorilor în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial. Profesorii selectați vor desfășura activitățile de proiectare a programelor școlare pentru gimnaziu.

Adresa_ISMB

Nota_MENCS

http://www.edu.ro/index.php/articles/24189

“The form is expressed through dance, (…) the dance of eternal time vibrates in every atom of the universe” – Rabindranath Tagore

 

The Choreography High School “Floria Capsali” is an institution of artistic education, which over time has made a decisive contribution to the development of Romanian dance and ballet.

The existence of this high school is closely related to cultivate:

 • the effort of the body to achieve the aesthetic form
 • the impetus of the spirit towards order and truth
 • the ennobling the soul and training it towards spirituality
 • the integration into the community and responsibility towards other cultural entities

The Choreography High School operates on the basis of a two-way structured education plan:

 • general culture courses similar to the program of all high schools of humanistic profile
 • specialized courses, designed to ensure the professional training of future dance artists – classical dance courses, contemporary dance, Romanian dance, character dance, individual and ensemble repertoire, rhythmics, duet, ballet history, classical dance methodology, piano study.
 • grades V-VIII operate according to the school syllabus similar to the mass education curriculum.
 • the intensive contemporary dance group for the final years of high school, trains and models the technique of the students, valuing and awareness of the exploration of their own body started 6-7 years ago.

The presence of the “Floria Capsali” High School of Choreography at the Olympics and National and International Ballet Competitions was crowned with the highest awards and diplomas. Also, the high school graduates are employed by competition, either at the Bucharest National Opera or at other National and International Theaters. Due to the quality of Romanian choreographic education, students benefit from scholarships at world-renowned ballet schools. The alternative of the students of the “Floria Capsali” High School of Choreography is to attend the choreographic courses of higher education, within the National University of Theater and Cinematographic Art in Bucharest.

Currently, the High School of Choreography participates in different cultural exchanges with similar schools in France, Hungary, Spain, Czech Republic, Italy.

In this school, great names of the Romanian dance, educators, choreographers and ballerinas of international value have been formed. These include:

Oleg Danovski, Vasile Marcu, Gelu Barbu (Gran Canaria), Stere Popescu, Tilde Urseanu, Irinel Liciu, Gabriel Popescu, Alexa Mezincescu, Sergiu Stefanschi, Ileana Iliescu, Miriam Răducanu, Gheorghe Iancu, Gigi Căciuleanu, Magdalena Popa, Amatto Checiulescu, Cristina Hamel, Maria Postelnicu, Adrian Gheorghiu, Paul Maiorescu, Aglaia Gheorghe, Pavel Rotaru, Ioan Tugearu, Rosemarine Bot Stocec, Ruxandra Racovitza, Magdalena Rovinescu, Pavel Rotaru, Ion Tugearu, Adina Cezar (director al fostei Companii de dans contemporan CONTEMP), Rodica Boangiu,  Adriana Martis, Cristian Craciun, Anca Mandrescu, Sergiu Anghel  (director al fostei Companii de dans contemporan ORION), Raluca Ianegic, Vivi Sandulescu, Liliana Iorgulescu, Stefan Banica, Cristian Crăciun, Tiberiu Almosnino, Doina Axinte, Cristina Teodorescu, Carmen Langa/Anghelus si Gheorghe Anghelus, Beatrice Rancea, Mihai Babuşka, George Postenicu, Anne Marie Vretos, Florin Mateescu, Petruta Almosnino, Gabriel si Cristina Opincaru, Florica Stanescu, Rodica Fiastru, Ingrid Lupescu, Laurenţiu Guinea, Catalin Caracas, Mirela Simniceanu, Gabriela Mocanu, George Mocanu, Catalina Dumitru, Doina Botis, Ovidiu Dragoman, Şoimita Lupu, Simona Somacescu, Corina Dumitrescu, Alma Muntenu, Mihai Mihalcea, Florin Fieroiu, Vava Ștefănescu, Madalina Slateanu, Eduard Gabia, Ioana Macarie, Ioana Marchidan, Manuel Pelmus, Eduard Gabia, Andreea Capitanescu, Bogdana Anna Liceica, Daria Stanciulescu , Virgil Ciocoiu, Oana Badanoiu-Vuluta, Răzvan Mazilu, Bogdan Nicula (p.m.), Monica Fotescu Uta, Cristina Uta, Monica Petrica, Alex Fotescu, Alexandru Denes, Mihaela Soare, Andra Ionete, Madalina Dan, Romulus Neagu, Constantin Georgescu, Eduard Taranu, Oana Radu, Laura Blica-Toader, Vlad Toader, Calin Radulescu, Lena Radulescu, Ovidiu Matei Iancu, Oana Babuska, Gabriela Popovici, Vanda Stefanescu, Robert Enache, Cristina Dijmaru, Bogdan Canila, Valentin Stoica,  Antonel Oprescu, Magdalena Radulescu-Tomulescu, Gabriel Luca, Ruxandra Cioata, Razvan Marinescu, Camelia Soare, Georgiana Stroe, Ileana Sora, Cristina Mitu, Cleopatra Andarache, Beatrice Serbanescu, Adina Tudor, Vicentiu Popescu, Mircea Ionita, Lorena Negrea, Bianca Stoicheciu, Liliana Nica, Cosmina Sobota, Mihai Mezei, Madalina Stoica, Irinel Manolovici, Clarisa Cristea, Oana Cojocaru, Andrei Cozlac, Tudor Moldoveanu, Daria Stanciulescu, Eugen Dobrescu, Marina Minoiu, Miruna Miciu, Andrei Iliescu, Dragos Mihalcea, Alice Minoiu, Ionut Arteni, Francesca Velicu, Ana Maria Gergely, Diana Cristescu, Francesca Baciu, Razvan Cacoveanu, Raluca Ciocoiu, Ionut Dinita, Diana Gal, Marina Gaspar, Cristian Gidoi, Alexandra Gavrilescu,  Andreea Hosszu, Monica Iamandi, Razvan Cacoveanu, Catalina Iliescu, Adrian Ionescu, Mircea Ionita, Raluca Jercea, Adina Manda, Marina Gaspar, Teodora Karpatti, Raducu Milea, Raul Oprea, Florentina Raducu, Alina Stefanescu, Corina Tudosanu, Narcis Nicolae, Dana Boteanu, Gloria Barbu, Adrian Ionescu, Maria Isabela Maciuca, Bogdan Radacina, Maria Savastre, Andreea Valean, Sofia Sitaru Onofrei and others.

36 thoughts on “Despre noi”

   1. Buna ziua , ma interesează si pe mine daca la unitatea dumneavoastră de învățământ in anul școlar 2016-2017 vor exista clase pregătitoare

   2. Buna ziua.Va exista programul suplimentar de artă, destinat claselor I-IV, cu doua sau trei ore de balet săptămânal. Mai multe informaţii găsiţi in secţiunea “Informaţii Utile”.

 1. buna ziua !baietelul meu practica dans sportiv de la virsta de 6 ani in prezent are 13 ani si este la clasaC ar vrea sa urmeze un liceu de coregrafie imi puteti spune daca se poate inscrie din clasa a9a la dv la liceu sau la Dinu Lipati? Va multumesc!

 2. Buna ziua. As dori sa aflu daca in cadrul liceului functioneaza si o clasa de dans sportiv. Va multumesc.

   1. Bună dimineata fata mea face dans modern de aproape 2 ani si vrea sa urmeze liceul de coregrafie acum este in clasa a 6 a .
    Vreau să stiu ce probe se dă si cu ce medie se inntră la acest liceu ?vă multumesc.

   2. Buna ziua. In cadrul Liceului de Coregrafie se studiază baletul clasic. Examenul de admitere are loc in general in luna iunie. Pentru mai multe informatii, reveniti cu un telefon la secretariatul scolii.

 3. Buna ziua , as dori sa stiu daca este si internat si daca da cat se plateste pe luna !,As mai dori sa stiu daca pot da admitere pentru anul 2017_2018 cls a IX a
  la sectia mobil modern sau hip hop !!! Astept raspunsul dumneavoastra cat mai curand

 4. Buna ziua! Am 14 ani si as vrea sa intru la liceu de coregrafie, se practica si hip-hop, street dance sau breaking?.. Fac streetdance de 5 ani si breaking de 2 ani.

 5. Buna seara! Care metodologia pentru înscrierea copilului in scoala dumneavoastra ca sa o pot inscrie din clasa a5a ???

 6. Buna ziua, am o fetita de 8 ani care face dans modern de trei ani, as dori ca din clasa a cincea sa urmeze aceasta scoala, ce aptitudini ar trebui sa ii dezvolt in afara de dans, cursuri de canto, de pian ar ajuta? Va multumesc frumos!

 7. Buna ziua. Daca este admis copilul in clasa a V in liceul dvs, in fiecare an va sustine examen eliminatoriu?

 8. buna seara. fetita mea face 6 ani in decembrie cand ar trebui sa vin pt proba de aptitudini. cand se incep inscrierile? va multumesc

 9. Buna seara am 11 ani si as vrea sa intru in clasa a6a din Februarie cum pot intra ? Se da o proba ?

  Mulțumesc

  Damian

  1. Buna seara. Daca ati studiat baletul clasic si elementele pentru anul II de balet, aveti sanse sa intrati in Liceul de Coregrafie. Pentru mai multe informafii, reveniti cu un telefon la secretariatul liceului.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.