Erasmus+

Cu multă plăcere și mândrie dorim să vă transmitem faptul că Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” din Bucuresti, in calitate de inițiator, a primit aprobarea pentru derularea proiectului Teachers for SwanZ .


Maestrul Gigi Caciuleanu, ambasador al “Teachers for SwanZ”, ne-a trimis un desen și mesajul de mai jos pentru a ne încuraja la debutul proiectului: 

 “Dancing together

Dansul pe care îl iubesc este o metaforă proiectată dinspre misteriosul hău interior către nenumăratele dimensiuni ale sufletului…
Nu se adresează numai privirii ci poate, chiar mai mult, vibrărilor inimii.
Un dans indisolubil legat de verb… Acel verb de la care totul a început… Care ESTE, a fost şi VA FI. Un gând scris cu seva mişcării pe zidul neantului…
Hai să facem împreună în aşa fel încât dansul lebedei, spre deosebire de al ei cântec, să fie mereu un minunat îndemn de început de drum…”  

 “Dancing together”

The dance I love is a reflection of the mysterious inner abyss into the countless dimensions of the soul…

It does not only appeal to the eye, but, perhaps even more, to the vibrations of the heart.

A dance inextricably bound to the verb… That verb from which everything started… Which IS, was and WILL BE. A thought written in movement sap on the void wall…

Let’s do so together in a way that the swan’s dance, unlike its song, might always be a wonderful urge to start a new journey…

Gigi Căciuleanu